Kennisbron

Rechter: geen kosten verwijderen gasaansluiting

Gedeeld op 1 september 2020, 15:04 uur
Omschrijving
Gasverlaters hoeven niet te betalen voor het verwijderen van de gasleiding, als ze de netbeheerder daarvoor geen opdracht geven. De rechtbank Noord-Nederland maakte korte metten met de rekening die netbeheerder Rendo daarvoor vorig jaar naar Stefan Boerma stuurde. Het vonnis verwijst de belangrijkste argumenten van alle netbeheerders om zulke rekeningen te sturen naar de prullenbak. Het is het eerste gerechtelijke vonnis dat een fundamentele uitspraak over deze kwestie geeft.

Als een consument geen gas meer wil gebruiken, claimen netbeheerders dat de klant verplicht is om verwijdering van de installatie aan te vragen en de kosten daarvoor (tot bijna 800 euro) te betalen. Nu heeft een rechter zich daarover gebogen.

Rechtszaak
De rechtbank in Assen stelde netbeheerder Rendo in het ongelijk in een zaak die zij had aangespannen tegen Stefan Boerma uit Meppel. Boerma had na installatie van zonnepanelen en een warmtepomp geen gas meer nodig. Eind 2018 zegde hij zijn leveringscontract voor gas op bij zijn energieleverancier. Daarmee werd ook de relatie met Rendo beëindigd. Boerma ging echter niet in op het daaropvolgende verzoek van Rendo om opdracht te geven om de gasaansluiting te verwijderen en daarvoor de rekening van (toen nog) 400 euro te betalen. Na enkele maanden verwijderde Rendo de gasaansluiting maar uit eigen beweging en stuurde Boerma een factuur. Boerma betwistte die met een uitgebreide motivatie. Daarop dagvaardde Rendo hem mei vorig jaar voor de rechtbank.

Na een langdurig traject vonniste de rechtbank Assen in het voordeel van Boerma. Hij hoeft de rekening niet te betalen en Rendo is veroordeeld in de proceskosten. Daarvoor heeft de rechtbank drie belangrijke overwegingen: een procedurele en twee inhoudelijke. Alle zijn van belang voor de vele huishoudens die van het gas af (willen) gaan, en opzien tegen de ‘afsluitboete’ van de netbeheerders.

Algemene voorwaarden
Procedureel vernietigt de rechtbank de Algemene Voorwaarden van Rendo, omdat Boerma die pas na het sluiten van het contract had gekregen. Dat is het geval bij de meeste huishoudens met een gasaansluiting: zij kregen de overeenkomst met de netbeheerder en bijbehorende Algemene Voorwaarden meestal standaard pas na de start van de overeenkomst met de energieleverancier, of zelfs helemaal niet.

Bovenal oordeelt de rechtbank inhoudelijk dat verwijdering van de aansluiting niet tot de kern van de overeenkomst met de netbeheerder behoort, en dat de zogenoemde ‘Tarievencode Gas’ geen rechtsgrond geeft die gasverlaters dwingt te betalen. Met dit laatste haalt de rechtbank het kernargument van alle netbeheerders in Nederland onderuit. Netbeheerders betogen namelijk dat gasverlaters op grond van die code (artikel 2.9.2, voorheen 2.5.1.12) sowieso moeten betalen voor verwijdering van de aansluiting als ze stoppen met gasgebruik, ook als ze daar geen opdracht toe geven.

Vrijwillig
De Tweede Kamer, minister Wiebes, en de netbeheerders zelf proberen er al meer dan een jaar voor te zorgen dat mensen die vrijwillig van het gas af gaan ‘slechts’ de helft van de verwijderkosten hoeven te betalen. Gasverlaters als Boerma staan echter op het standpunt dat ze helemaal niet verplicht zijn om te betalen als ze geen opdracht geven, en dat individuele verwijdering van gasaansluitingen onnodige maatschappelijke kosten oplevert. Zij krijgen nu dus gelijk van de rechter.