Filter projecten op:

21 projecten

Circulaire Pleisterplaats De Vinkenhoef

De acht initiatiefnemers van de circulaire pleisterplaats Vinkenhoef willen vanaf de start in 2018 h...

Subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer Amersfoort

Een subsidieregeling om de overstap naar schoner en gezonder vervoer voor zakelijk gebruik te stimul...

vrijwilligerswerk bij Het Groene Huis

Ik begeleid mensen die vrijwilligerswerk willen doen bij Het Groene Huis. Dit kan gaan om groenonder...

Samen Duurzaam Deal voor elektrisch autodelen en laadinfrastructuur

“500 elektrische deelauto’s in 2022”

De Samen Duurzaam Deel voor voor autodelen en laadinfrastructuur i...

1 update

Lekker in je Tuin

In Amersfoort hebben groene verenigingen, ondernemers in het groen, tuinontwerpers, de gemeente en h...

Duurzaam033

Het doel van Duurzaam033 is het vinden en verbinden van mensen die betrokken zijn bij duurzame initi...

2 updates

Deelauto

Duurzaam033 wil SAMEN met jou bouwen aan een duurzame samenleving!

Onze passie is Vinden & Verbinden!...

“Café Amersfoort aan zee”


In het Parkhuis gelegen in het Elisabeth Groen terrein (voormalig Elisabeth Ziekenhuis)               

5 maal per j...

Het Brandpunt Duurzaam op Weg

Het Brandpunt Duurzaam op Weg is een groep mensen die vanuit hun gelovige inspiratie zoekt naar wege...

1 update

033GroeneKerken

033GroeneKerken is een netwerk van kerken in Amersfoort die zich inzetten voor een duurzame samenlev...

Dakenbank033

Doel van de Dakenbank033 is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen van daken die zonnepanelen zoek...

Menukaart

Samen een webapplicatie ontwikkelen met diverse organisatie waarmee huiseigenaren op basis van hun s...

Verkenningstocht aardgasloos wonen

Met twaalf huiseigenaren uit Amersfoort-Zuid begonnen we in september 2017 een ‘Verkenningstocht aard...

1 update

Schothorst Zuid Aardgasvrij

Opstellen van een wijkwarmteplan voor de wijk Schothorst Zuid. Samen met inwoners en andere stakehol...

De Nieuwe Stadsakker

De Nieuwe Stadsakker - Haal je lunch in 2019 uit je eigen moestuin.
Nieuwe Stadsboeren maken Amersfoor...

Boer in de Wijk

Moestuin midden in de wijk van de buurt voor de buurt

Koppel in beeld

Centraal Maatschappelijk Maatwerk ( CMM) heeft in samenwerking met de gemeente Amersfoort en indebuu...

Warmtecentrale Schothorst Zuid

Hoe geweldig zou het zijn dat we in Schothorst Zuid een eigen warmetcentrale kunnen ontwikkelen op b...

Energiestransitie Vereniging Duurzaam Soesterkwartier

De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft als motto; “we werken samen aan een leefbare, duurzame e...

Wek je eigen duurzame elektriciteit op met winddelen van Windcentrale

Ieder huishouden en ieder bedrijf kan nu zijn eigen electriciteit opwekken. In aanvulling op of als ...

Heartbeat Mobiel

Amersfoort-Nieuwland was altijd dé milieuwijk van Nederland. Tot 2008 kwamen mensen uit heel de werel...