Organisatie

Stichting SDGHUB Nederland

Non-profit
E-mailadres
bestuur@sdghub.nl
Telefoon
0630388235
Beschrijving

Samen werken aan een duurzame samenleving. Regionaal èn lokaal. Dat is in het kort de missie van stichting SDGHUBNL. De door de UN gedefinieerde ‘Sustainable Development Goals (SDG’s) of in gewoon Nederlands ‘duurzaamheidsdoelen’, zijn daarbij de leidraad.

SDGHUBNL is een platform voor organisaties, bedrijven én burgers die willen bijdragen aan SDG-projecten. Wij bieden werkplekken waar nieuwe ideeën stapsgewijs uitgewerkt kunnen worden, een netwerk waar veelbelovende initiatieven warm ontvangen worden en kennispartners die een project verder helpen. Meer weten of meedoen? Stuur een mail naar bestuur@sdghub.nl en vertel ons je plan!

 

Global Goals, Local Impact
SDGHUB.NL neemt onze leefomgeving als uitgangspunt. We doen dit door op lokaal en regionaal niveau initiatieven en projecten te initiëren, bestaande initiatieven te verbinden en te versterken, en ondersteuning te bieden op het gebied van beleids- en strategieontwikkeling, kennisontwikkeling en kennisdeling, projectuitvoering en projectrealisatie.

Wij zoeken actief naar samenwerking tussen en met bewoners, overheid, onderwijs, bedrijfsleven, en maatschappelijke instellingen. Kant en klare oplossingen zijn er niet, maar worden gevonden in nieuwe vormen van samenwerking tussen burgers, ondernemers, maatschappelijke partners en overheid.