Organisatie

Eemland300

Vereniging / club
Beschrijving

Eemland300 is een vereniging die het open landschap van Eemland te behouden en te versterken. Het polderland dient behouden te blijven voor en door de voornaamste beheerders, de boeren. Speciale aandacht vereisen de flanken van het poldergebied. Nodig zijn een hoge bodemkwaliteit en schoon en genoeg water. In onze visie vereist dit samenwerkende overheden en besturen die blijvend dit kwetsbare gebied beschermen in woord en in daad. Eemland300 wil optreden als gesprekspartner van betrokken overheden en besturen.

De vereniging is ontstaan na de streekconferentie die Natuurmonumenten op 25 november 2017 heeft geïnitieerd. De indieners van het voorstel voor een vereniging hebben erop gewezen dat Eemland300 wil opkomen voor alle belangen van het gebied: zowel de boeren als de inwoners en de bezoekers. Eemland300 streeft naar een behoud en versterking van het open weidelandschap in Eemland. Ook wil de nieuwe vereniging de biodiversiteit van vergroten zodat de grutto en de kievit als kenmerkende weidevolgels hier de goede condities treffen om de naam van "unieke broedplaats" waar te maken.