Organisatie

Werkgroep Gezonde Wijk Kattenbroek

Non-profit, Netwerkorganisatie
Website www.ggdru.nl
Beschrijving

Deze werkgroep heeft tot doel bijeenkomsten te organiseren en initiatieven te ontwikkelen die als doel hebben de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Amersfoort te versterken en gezondheidsachterstanden te verminderen. Dit doen we door zorg- en welzijnsprofessionals meer te verbinden en bewoners actiever betrekken. De Gezonde Wijk kan als paraplu dienen om in een wijk te bepalen welke programma’s/projecten nodig zijn.

Contactpersonen van Werkgroep Gezonde Wijk Kattenbroek

Erik Van Marissing

Bewoner, Ondernemer