Organisatie

Amersfoort Rainproof / Netwerk Operatie Steenbreek Amersfoort

Netwerkorganisatie
Beschrijving

Het is duidelijk dat het klimaat verandert en dat we gezamenlijk actie moeten ondernemen om Amersfoort klimaatbestendig te laten zijn en blijven. Als we niets doen krijgen we in de toekomst steeds meer last van droogte, hitte en wateroverlast door hevige regenval.

In Amersfoort hebben groene verenigingen, ondernemers in het groen, tuinontwerpers, de gemeente en het waterschap hun krachten gebundeld in een netwerk ‘Operatie Steenbreek Amersfoort’, om samen zo veel mogelijk stenen in Amersfoortse tuinen te vervangen door groen of door waterdoorlatende bestrating.

Sinds april 2020 wordt (ook) onder de naam Amersfoort Rainproof gewerkt aan een klimaatbestendig Amersfoort.

In verschillende wijken zijn voorbeeldtuinen aangelegd. In maart 2018 werd de wadi in de klimaatbestendige tuin in Hoogland ingeplant en MaxTV kwam het filmen! In de eerste minuten van Hallo Nederland zien we de werkzaamheden in de tuin en tuinontwerper Max Griebling aan het woord. Bekijk via deze link het filmpje.  

Meer weten over klimaatverandering in Amersfoort en hoe we hierin samenwerken met gemeente, bewonersinitiatieven en het waterschap? Klik hier voor een informatief filmpje over klimaatbestendig Amersfoort op youtube.

We willen inwoners van Amersfoort op een actieve manier bewust maken van de belangen van meer groen in de eigen omgeving. Het draait er vooral om het zo makkelijk mogelijk te maken om informatie te vinden over hoe je zelf aan de slag kunt gaan. Die informatie is te vinden op www.amersfoortrainproof.nl