Bericht

Groene deal met Defensie, Leusden en Soest

Geplaatst op 10 juni 2021, 12:02 uur , door William de Vries

De gemeenten Amersfoort, Leusden en Soest en Defensie willen samenwerken om duurzaamheid in de regio te versterken. Vandaag ondertekenden de partijen die intentie in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Samen willen de partijen werken aan duurzaamheid en energieneutraal bouwen, opleidingsmogelijkheden, economie en cultureel erfgoed.

Defensie kent van oudsher een grote aanwezigheid in de drie gemeenten, met allerlei functies. De aanleiding voor de ‘green & social deal’ is onder meer de revitalisering van de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier worden minder goed geïsoleerde gebouwen vervangen door compacte, moderne en duurzame panden. Karakteristieke gebouwen worden bewaard en opgeknapt, met oog voor culturele waarden en natuurwaarden. De renovatie en nieuwbouw wordt duurzaam en circulair uitgevoerd, met een maximale ambitie voor hergebruik.

De ‘groene overeenkomst’ kijkt nog een stuk breder dan alleen de Bernhardkazerne. Op maar ook rond het terrein liggen kansen op het gebied van duurzaamheid, economie en cultureel erfgoed. De ondertekende partijen willen die kansen nu samen in kaart brengen en willen concrete projecten met elkaar afspreken in een samenwerkingsovereenkomst in 2022. Dit is daar de eerste stap voor. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de commissaris van de koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters.

De intentieverklaring werd getekend door staatssecretaris Barbara Visser (defensie) en de burgemeesters van Amersfoort, Leusden en Soest.